• Sosiale medier er et velkjent fenomen til nå og så og si de fleste som …

  View Post
 • Hver dag slippes det 24 000 sanger på internett, det vil si at det slippes ca 8,7 millioner …

  View Post
 • Noe jeg virkelig undervurderte med å skrive blogg var det å faktisk skrive, det er jo litt …

  View Post
 • I høst begynte jeg på et nytt studie, kommunikasjon og medier med studieretning innenfor …

  View Post
 • Happy new year everyone! I am finally back and ready to take on 2018, I have …

  View Post
 • Beskyttelse av åndsverk i den digitale verden

  Hver dag slippes det 24 000 sanger på internett, det vil si at det slippes ca 8,7 millioner sanger i løpet av ett år i følge (kildelink). Dette er sanger som er produsert av forskjellige mennesker, og hvert av disse individene har rettigheter ettersom det er deres verk. Alle spørsmål rundt rettigheter, ikke bare innenfor musikk, men alt av åndsverk er knyttet opp til åndsverkloven. Dette er en lov som skal passe på at alle verk skal ha en sikker plass i samfunnet.

  I bunn og grunn så er alt jeg skriver her på denne bloggen eller som jeg legger ut på min YouTube kanal mitt, hvis jeg ikke har kreditert, sitert eller brukt noen andres verk som jeg har fått rettigheter til. Det vil si at jeg har opphavsrett for mine åndsverk, dette går ikke bare for denne bloggen, men alt jeg legger ut på sosiale medier, internett og i denne verden også.

  Opphavsrettighetene er en samling av flere rettigheter, men vi kan dele dem opp i to hoved klasser som er de økonomiske rettighetene og de ideelle. Hvis vi tar utgangspunkt i en kunstner her så vil de si at det er deres ideelle rett til å bli navngitt som den som har skapt verket og disse er evigvarende. De økonomiske rettighetene derimot er i dette eksemplet at kunstneren har rett på å tjene penger for utnyttelse av sitt verk, de kan også skrive en kontrakt med en utstilling og da komme fram til en enighet om hvor mye hver enkelt skal få fra salget, men den ideelle opphavsretten tilhører fortsatt kun kunstneren.

  Så har vi internettet da.. Her er det mye som blir brukt og stjelt fra den originale artisten uten at de har blitt kreditert, spurt eller fått noe penger for det. Vi har nok alle en eller annen gang sett en film, hørt en sang eller kjøpt noe som var en falsk kopi av et merke? Her brytes da da denne rettigheten til eieren av åndsverket, det er kanskje ikke alle som tenker over det, og jeg var ikke like klar over det selv før det skjedde med meg, men det kan ta lang tid å produsere noe og når det først slippes så vil man gjerne beskytte dette. Det finnes måter man kan kjøpe en rettighet fra eieren av åndsverket for å legge det ut selv, men noe av det viktigste også er det å kreditere eieren av åndsverket. Det er ikke bare negativt med internett og opphavsrettighetene, med tanke på at alt kan spres som ild i tørt gress på internett så er det en mulighet for artisten selv å nå ut til flere og skape et større publikum og en større etterspørsel, men dette skjer ikke hvis ikke de som deler ikke har kreditert dem, altså fulgt de ideelle rettighetene til eieren av åndsverket. 

  Så vær varsom og vit dine rettigheter med alt du vil publisere, og at du også har rettigheter hvis noen stjeler dine åndsverk uten å fulgt reglene. Det kan være vanskelig å beskytte alle åndsverk i denne digitale verdenen, men husk til neste gang å krediter eller spør om rettigheter før du poster, deler eller ser noe som ikke er ditt.

  – Visste du om opphavsretten, og hva tror du er den største utfordringen i denne digitale verdenen for å beskytte sine åndsverk?

  Share:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *